Homologacije

Ugotavljanje skladnosti vozil in pridobitev potrdila o skladnosti vozila, potrebno za registracijo.

Kdaj potrebujem homologacijo?

V primeru, da je bilo vozilo predelano ali uvoženo.

Podrobnosti o tem, kako ureja homologacije Zakon o motornih vozilih, najdete na tej povezavi.

Obseg postopka

1. Identifikacija in ocena tehničnega stanja za vozila z ES homologacijo (pridobljena iz druge države članice EU)

Kategorije vozil za katere opravljamo postopke:

 • M1 (Osebna vozila),
 • N1 (Tovorna vozila z največjo skupno maso do 3500 kg),
 • L (Motorna kolesa, Kolesa z motorjem, tricikli, štirikolesa),
 • O1 (Priklopna vozila s skupno maso do 750 kg),
 • O2 (Priklopna vozila s skupno maso od 750 kg do 3500 kg)
 • T1, T2, T3 (traktorji)

2. Identifikacija starodobnih vozil in vozil, ki so bila uvožena za določene subjekte (diplomati, zdomci,..)

3. Evidentiranje vgradenj na vozilih (naprava za spenjanje, izpušni sistemi-glušniki, pnevmatike in platišča, ki jih je potrdil proizvajalec vozila)

4. Posamična odobritev predelav vozil kategorij M1, N1, in L

Vrste predelav in kategorije vozil za katere opravljamo postopke:

 • Naprava za spenjanje (M1, N1);
 • Izpušni sistemi (M1, N1, L);
 • Pnevmatike (M1, N1);
 • Platišča (M1, N1);
 • Vzmeti (M1, N1);
 • Zatemnjena stekla (M1, N1);
 • Spojlerji (M1, N1);
 • Vgradnja naprave za pogon na utekočinjen plin (M1,N1);
 • Cevna zaščita (M1,N1);
 • Vgradnja kesona (N1);
 • Svetlobna telesa (M1, N1, L);
 • Sprememba moči agregata (L);
 • Sprememba hitrosti (L);
 • Nosilec registrske tablice (L);
 • Sprememba barve (M1, N1, L);
 • Prekategorizacija vozila iz M1 v N1 in obratno (M1, N1);

Postopek »Identifikacije in ocene tehničnega stanja«, »Evidentiranja vgradenj« na vozilih ter postopek »Identifikacije starodobnih vozil in vozil, ki so bila uvožena za določene subjekte«, niso akreditirani postopki!

Najvišje vodstvo s svojim delovanjem in spodbujanjem zaposlenih v kontrolnem organu stremi k doseganju naslednjih ciljev kakovosti: 

 • tehnična dovršenost in strokovnost oseb kontrolnega organa;
 • zanesljivost meritev ter zaupanje naročnikov v rezultate kontrole;
 • varovanje podatkov;
 • neodvisnost in nepristranskost;
 • kakovost obdelave podatkov in arhiviranja dokumentov.

Kontakt

Naslov

Liminjanska c. 119, 6320 Portorož​​

Email

Lucija@avtoplus-tps.si​​

Telefon

056712460​​​​